Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

Kontakt
 
 


Dalsie projekty firmy SLOVING-projekt


Rok 2003
- Hromadné garáže B.Bystrica - Sásová
- Servis plynárenských zariadení B.Bystrica
- Rekonštrukcia základnej školy Stredné Plachtnice
- Administrtívna budova B.Bystrica - Kráľová
- Rekonštrukcia kultúrneho domu B.Bystrica
- Okrem toho mnoho ďalších menších projektov
      (rodinné domy, Doprastav Zvolen, ...)

Rok 2002
- Troj bytová jednotka Slovenská Lupča,I.N. 15 mil. Sk
- Rekonštrukcia Kultúrneho domu B. Bystrica, I.N. 8 mil. Sk
- Rekonštrukcia pivovaru URPÍN B. B., I.N. 15 mil. Sk
- Penzión Koliba-Harmanecká jaskyňa, I.N. 9 mil. Sk
- Hromadná garáž-Sásová B.B.I.N. 8 mil. Sk
- Nadstavba objektu - Oremburská ul. č.2 B. Bystrica
- Koliba - Dechtáre , rekonštrukcia
- Rodinný dom ul. 9. Mája B. Bystrica
- Rodinný dom Kremnička
- Rodinný dom Podlavice
- Rodinný dom Selce
- Rodinný dom Kynceľová
- Rodinný dom Malachov
- Rekonštrukcia rodinného domu - Nemecká
- Okrem týchto väčších projektov sme spracovali: Slovenská Pošta,       rekonštrukcia kuchyne Belušské Slatiny, rodinné domy, kuchyňa
      Brezno, prístavba štyroch bytových jednotiek B.B.,...

Rok 2001
- Doprastav Zvolen-Servis cestných strojov, I.N. 18 mil. Sk
- Z menších stavieb rodinné domy, plynové kotolne - Tulská ulica,Severná ulica   B. Bystrica, penzión Selce, garáže - Sásová,

Roky 2000 - 1997
- Športová hala Veľký Krtíš , I.N. 55 mil. Sk
- Nadstavba podkrovných priestorov "Baťove domy" Partizánske, I.N. 8 mil.Sk
- Rekonštrukcia Krajskej Prokuratúry Žilina, IN. 15 mil.Sk
- Rekonštrukcia Okresnej Prokuratúry Brezno, I.N. 6 mil.Sk
- Rekonštrukcia Okresného Súdu V. Krtíš, I.N. 8 mil.Sk
- Fontána Námestie Brezno - technologická časť - investor MÚ Brezno
- Fontána B. Bystrica - technologická časť - investor MÚ B.B.
- Fontána Námestie V Krtíš - architektúra + technologická časť- invest. MÚ VK
- Rekonštrukcia a prístavba železničnej stanice Nová Baňa a Žarnovica
  investor Železnice Slonenskej Republiky, I.N. 16 mil. Sk
- Charitatívne centrum B. Bystrica - investor Červený Kríž, I.N. 5 mil.Sk.
- Areál jazdeckej školy Banská Štiavnica