Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2004
 Stravovacie centrum Lučenec

Kontakt


Stravovacie centrum Lučenec

Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy kuchyne I. a II. NP v existujúcom objekte kuchyne v Lučenci.