Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2004
 Viacúčelová hala pohybovej rekreácie

Kontakt


Viacúčelová hala pohybovej rekreácie
Skalka, Kremnica


Účelom navrhovanej novostavby je vytvoriť v centre turistického centra Skalka viac účelovú halu pohybovej rekreácie slúžiace pre širokú verejnosť.