Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2004
 Polyfunkčný dom POPAKO

Kontakt


Polyfunkčný dom POPAKO
Banská Bystrica
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh novostavby polyfunkčného domu POPAKO v Banskej Bystrici v blízkosti ČS PH SHELL.
- Predmetný objekt je už skolaudovaný