Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2004
 Výroba betónového tovaru

Kontakt


Výroba betónového tovaru v závode PREMAC
Zvolen


Navrhovaný objekt sa nachádza v areály závodu PREMAC vo Zvolene na Lieskovskej ceste vedľa existujúcej haly PROMELCO. Jedná sa o oceľovú rámovú konštrukciu s opláštením v kombinácii murivo do výšky 3 m a zvyšok tepelnoizolačný obvodový sendvičový plášť ISOPAN. Lokalizácia navrhovaného objektu je daná tvarom parcely, ochrannými pásmami inžinierskych sietí a existujúcimi objektmi.