Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2004
 Polyfunkčný dom

Kontakt


Polyfunkčný dom
Kollárova ulica, Banská Bystrica


Účelom navrhovanej novostavby je vytvoriť v centre historického jadra Mesta Banská Bystrica bytové priestory pre 6 rodín a jeden komerčný nebytový priestor. Objekt bude obsahovať aj spoločné garážové podzemné stánia pre užívateľov bytov.