Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2005
 Gymnázium J.G. Tajovského

Kontakt


Gymnázium J.G. Tajovského
Rozšírenie kapacityPredmetný projekt rieši stavebné úpravy existujúcej vrátnice na Gymnáziume J. G. Tajovského č. 25 V Banskej Bystrici. Účelom navrhovaných stavebných úprav je zväčšenie priestoru terajšej vrátnice, ktorá je malá, nevyhovujúca a má zlý kontakt so študentmi a verejnosťou.