Projekty 2007  Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2007
 Stavebné úpravy podkrovia

Kontakt
 
 


Stavebné úpravy podkrovia, Okresný súd Brezno

Projekt rieši dostavbu 3 kancelárií v objekte Okresného súdu.