Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2006
 Modernizácia a rekonštrukcia IP budovy

Kontakt
 
 


MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA
IP PREVÁDZKOVEJ BUDOVYProjekt rieši návrh rekonštrukcie existujúceho foye v existujúcich priesoroch prevádzkovej budovy.